Zastosowanie ciepłomierzy i podzielników ciepła podczas rozliczania zużycia ciepła w mieszkaniach spółdzielczych czy też wspólnotach.

Posted on 25/09/2018 7:26am

Mamy czas grzewczy, a oznacza to, że w niejednej spółdzielni mieszkaniowej bądź wspólnocie realizowane będzie rozliczanie zużycia ciepła, ponieważ mnóstwo zarządców nieruchomości czyni to akurat w czasie okresu grzewczego. W Polsce w bardzo wielu kamienicach używane są inaczej zwane podzielniki kosztów ogrzewania. Podzielniki to sprzęty służące do dzielenia kosztu ogrzewania całego budynku na osobnych lokatorów proporcjonalnie do ilości ciepła pobieranego przez ich urządzenia grzewcze czyli kaloryfery.


Ciepłomierze
Source: bmeters.pl
Stosowanie podzielników zamiast ciepłomierzy narzucone było wyszukiwaniem sposobu rozliczeń cen eksploatowania ciepła w domach posiadających łączne i nie raz w ilości większej niż jeden, piony instalacji CO. Takie przestarzałe wobec instalacji c.o. układy biurowców, właściwie udaremniają założenie ciepłomierzy, jedynymi sposobami rozliczenia była tylko opłata ryczałtowa powiązana z powierzchnią lokalu czy też mieszkania.

Wykorzystanie podzielników zamieniło ów stan rzeczy lecz oczywiście zrodziło też serię niejasności co do sposobów działania podzielników i błędów z tym związanych (zobacz tutaj). Wyliczenie kosztów ogrzewania powierzchni w oparciu o wskazania indywidualnego ciepłomierza prawdopodobne jest tylko wtedy, gdy w każdym mieszkaniu w domu jest odrębna sieć rurociągów dołączonych do kaloryferów, która ma jedyne wejście i jedno wyjście łączące je z instalacją CO w budynku. Ów zorganizowanie instalacji c.o. jest stosowany w domach nowych lub podporządkowanych remontowi generalnemu. Ciepłomierze podlegają potrzebie zaaprobowania typu i legalizacji.


ognisko
Author: cuatrok77
Source: http://www.flickr.com
W przypadku niejasności dotyczących poprawności ich wskazań, mogą być oddawane do ekspertyzy w okręgowych urzędach miar. W praktyce rozliczanie (bmeters.pl/pl/rozliczanie_kosztow_zuzycia_wody_i_ciepla/180/) ciepła z wykorzystaniem podzielników kosztów wygląda tak że w dniu rozliczenia ciepła spisuje się wskazania wszystkich podzielników w budynku oraz wskazanie ciepłomierza na przyłączu energii cieplnej budynku. Wskazanie podzielników dla konkretnego lokalu, a też pomieszczenia przelicza się poprzez współczynnik korygujący, mający na celu wzięcie pod uwagę np. narożnego usytuowania lokalu.

Tags: czas, pomieszczenia, okres, stan