Wyżarzanie używane okazuje się do obróbki konkretnego tworzywa

Większość przedmiotów po wytworzeniu okazuje się nazbyt twarda, lub okazuje się w nich tak dużo związków chemicznych, że trzeba to mocniej ujednolicić. Właśnie w takim celu dosyć często stosuje się wyżarzanie, które polega na rozgrzaniu danego produktu do bardzo wysokiej temperatury w dosyć małym czasie, a potem jego powolnym ochładzaniu.

Continue reading