Co to jest przedmiarowanie oraz co powinien posiadać profesjonalny przedmiar?

Posted on 25/08/2018 7:29am

Przedmiar prac budowlanych to termin ściśle powiązany z wykonywaniem kosztorysów budowlanych. Co pewien czas wchodzą w życie nowe zapisy, które dodają istotne zmiany, które tyczą się opracowania przedmiaru.


Obecnie przedmiar robót budowlanych wykonuje się wyłącznie w obszarze zamówień publicznych a regulacje te powinny dotyczyć przedmiaru jako fragmentu dokumentacji projektowej, która określa przedmiot zlecenia oraz poszczególnych prac budowlanych.
Przedmiar to także fundament opracowania kosztorysu. Reguły sporządzania przedmiaru w jego początkowym znaczeniu były uregulowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie tworzenia zakresu oraz postaci konkretnej dokumentacji projektowej przeprowadzania czy też odbioru robót budowlanych. Zgodnie z rozporządzeniem, przedmiarowanie - zobacz i porównaj - jest fragmentem dokumentacji, która określa zlecenie, które dotyczy wykonania prac konstrukcyjnych. Oczywiście według ustawy Prawo Budowlane.


przedmiarowanie
Author: INVADO
Source: INVADO


Znaczy to, że przedmiar to opracowanie, które musi być udostępniane przez zamawiającego prace, a na podstawie jakiego wykonawca robót na żądanie zamawiającego wykonuje kalkulację ceny danej oferty. Umieszczenie przedmiotu robót budowlanych znaczy zerwanie z wcześniej funkcjonującymi rozwiązaniami określającymi przedmiar jako część składową kosztorysu. Zgodnie z ustawą przedmiar powinien posiadać wykaz przewidywanych robót podstawowych, naturalnie w kolejności technologicznej razem z ich bardzo dokładnym opisem albo wykazem podstaw, które ten opis ustalają. Muszą także być wskazane właściwe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac budowlanych.
Powinny być tam zawarte także obliczenia i statystyki ilości jednostek przedmiarowych. przedmiarowanie zawsze musi być złożone z karty tytułowej, listy prac budowlanych oraz tabeli przedmiaru tych prac.

Tags: oczy, koszt, zamówienie