Znaczenie systematycznych inspekcji budowli dla ich żywotności i bezpieczeństwa mieszkańców.

Każdy budynek, czy jest to blok mieszkalny, czy też hala fabryki, musi regularnie przechodzić okresowe kontrole techniczne. Zresztą wymaga tego prawo budowlane, nakładające na osoby opiekujące się budynkiem realizację tego typu działań. Tylko w budownictwie jednorodzinnym nie ma takiej konieczności, choć dla bezpieczeństwa domowników warto również systematycznie sprawdzać stan swojego budynku.

Kontrole i inspekcje budowlane mają przede wszystkim na celu utrzymanie właściwego stanu technicznego budynku, będzie się to także wiązać z jego zewnętrznym wyglądem. W trakcie takich kontroli protokołuje się wszystkie zauważone usterki i niedociągnięcia, które następnie można wpisać w remontowych planach na najbliższe okresy czasu.

Zaintrygował Cię opisywany artykuł? Jeśli tak, to szybko sprawdź jeszcze szczegóły pod adresem (http://www.malesapd.pl/?url=wdrozenia), znajdziesz tam dodatkowe dane.

Kontrole okresowe wykonywane być muszą przez ludzi mających do tego stosowne pozwolenia – nie może to być wzięty z przypadku pracownik firmy. Dzięki temu będzie się pewnym, że wszystko będzie wykonane odpowiednio, a żadna istotna wada nie zostanie pominięta. Zapoznaj się z ofertą: obsługa techniczna nieruchomości

Instalacje w nowoczesnych budynka

Autor: Jim Linwood
Źródło: http://www.flickr.com

Utrzymywanie techniczne budynków pełni ogromną rolę dla ich długiego życia i sprawnego funkcjonowania. Dzięki systematycznym kontrolom wszystkie usterki można zlokalizować szybko, a co bardziej istotne, także szybko je zreperować. W czasie kontroli niezbędne będzie skontrolowanie stanu technicznego wielu rzeczy. W pierwszej kolejności brany jest pod uwagę stan elewacji na zewnątrz, to znaczy tynków, powłok malarskich, oraz gzymsów, balkonów i balustrad. Kolejna kontrola dotyczyć będzie dachu i rynien, a także przyłączy instalacyjnych. Na zakończenie trzeba w każdym mieszkaniu skontrolować poprawność instalacji, to znaczy w przypadku gazu dokładną szczelność przewodów, a przy prądzie parametry uziemienia. Autor:

To podstawowa lista prac, jakie zawierać musi okresowa obsługa techniczna budynków, ale mniej istotnych jeszcze kilka by można było jeszcze znaleźć. Po każdej inspekcji powstać musi protokół z wykonanych badań technicznych, a usterki, które znaleziono podczas kontroli trzeba w miarę szybko naprawić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*