Stabilizacja gruntu jako przebieg polegający na skrupulatnym wymieszaniu gruntu z łącznikiem

Proces zagęszczania ziemi jest bardzo złożona, zależna od wielu czynników i żądająca osobliwego traktowania, gdyż podłoża to otoczenie niejednorodne.

Stabilizacja gruntu to proces który polega na dokładnym połączeniu podłoża, przy optymalnej wilgotności, z łącznikiem hydraulicznym w celu wzrostu parametrów wytrzymałościowych podłoża, wszystkie informacje poznasz tam – Sprawdź link. Statyczność gruntu może być skonstruowana przy użyciu różnych technik stabilizacji jest możliwość stworzyć podbudowę pomocniczą, zasadniczą, także ulepszone podłoże.
Normowane mogą być wszelkie podłoża kompaktowe poza glinami zwięzłymi i iłami. Jednakże powinno się pamiętać, że przesądzającym wyznacznikiem przydatności podłoża do stabilizacji są badania nośności wykonane w obrębie.

umowa o pracę

Autor: Victor
Źródło: http://www.flickr.com
Stabilizacji popiołami wapniowymi mogą podlegać wszystkie podłoża spoiste z wyjątkiem lessów. Zmiana taka może być spowodowana nie przez przemianę własności sprzęgających samych popiołów, ale możnościami technicznymi.
Ze względu na zróżnicowane własności podłoży, wykorzystuje się rozmaite procedury w celu uzyskania stosownego ich zagęszczenia. Pozyskanemu gęstnieniu przy zadanej wilgotności odpowiadają parametry geotechniczne zapewniające odpowiednią nośność i odkształcalność gruntu. Do stabilizacji gruntu stosowane są cementy, wapno (strona internetowa), również popioły lotne . Roboty stabilizacyjne przeprowadza się przy budowie dróg, ścieżek, parkingów, placów, a również ich napraw.

Wilgotność technologiczna podłoża w procesie jego zagęszczania powinna być dobrana do sposobu zagęszczania i użytkowanego sprzętu. Rozsądzającym kryterium jest możliwość zagęszczenia gruntu pożądanego do osiągnięcia wymaganego poziomu nośności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*