Kotły wodne jako naczynia ciśnieniowe, których zadaniem jest wytwarzanie ciepła

Udostępnianie ciepła z uwzględnieniem zakresów energooszczędności i małej emisji substancji szkodliwych, a także wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i ciągła dostępność instalacji stanowią istotne wymogi w budynkach mieszkalnych.

Kocioł jest składem składników z jakich najistotniejszą rolę odgrywa przeponowy wymiennik ciepła, oraz przedział spalania. Spalanie paliwa jest w stanie odbywać się w rozmaitego gatunku paleniskach, a ciepło emitowane jest do wody. Kotły wodne to naczynia ciśnieniowe, jakich zadaniem jest generowanie pary wodnej o ciśnieniu większym od atmosferycznego. Para ta jest użytkowana na zewnątrz kotła jako składnik przygotowawczy w turbinach parowych, również dla potrzeb grzewczych w wielu procesach technologicznych i w gospodarce miejskiej. Kocioł jest ciągle zasilany wodą zasilającą, paliwem i powietrzem. Ciepło (tylko tutaj – strona internetowa) potrzebne do produkowania pary generuje się na skutek spalarnia paliwa w palenisku. Gorące gazy spalinowe wznoszą ciepło z paleniska i biegną na długości nawierzchni ogrzewalnej kotła, jakiej oddają ciepło, nagrzewając wodę w kotle i powodując jej odparowywanie. Wyrobem zasadniczym kotła jest para wodna o wyznaczonych parametrach, natomiast wyrobami ubocznymi, jakie należy usunąć są spaliny, popioły lotne i żużel.
pompa ciepła

Autor: Peter Stevens
Źródło: http://www.flickr.com
W skład współczesnego sprzętu kotłowego wchodzi parownik. Skonstruowany jest z jednego, bądź kilku walcowatych naczyń stalowych, względnie z układu rur. W parowniku tworzy się para mokra, nasycona o dużym stopniu suchości.

Palenisko, którego funkcją jest możliwie całkowite wypalanie doprowadzonego paliwa z udziałem powietrza równocześnie doprowadzanego do paleniska. Konstrukcja paleniska jest zależna od rodzaju paliwa i od budowy kotła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*