Procedury oceny zachowania elementów konstrukcyjnych

Każde ciało pod wpływem działających na nie obciążeń poddaje się odkształceniu. Jeżeli obciążenia osiągną odpowiednio znaczące wartości mogą spowodować, że surowiec ulega zniszczeniu, albo nadmiernemu, nieodwracalnemu odkształceniu.

W rezultacie traci on swe cechy użytkowe, co pociąga za sobą duże straty ekonomiczne, a w szczególnych wypadkach może tworzyć ryzyko dla zdrowia i życia jego eksploatatorów. Sprawą badań wytrzymałościowych jest opracowanie metod oceny zachowania elementów konstrukcyjnych.
Badania wytrzymałościowe metali i stopów realizuje się stosując wiele różnych metod. Wynika to z potrzeby określenia wielkości cechujących zachowanie się materiału przedkładanego różnym gatunkom obciążenia, jest to rozciąganie, sprężanie, wyginanie, skręcanie, bądź ścinanie, a także poniektórym ich połączeniom. Rozmaite warunki pracy surowców konstrukcyjnych narzucają ponadto nieodzowność prowadzenia badań przy obciążeniach cyklicznych, wykorzystywania różnych prędkości obciążenia dla uwzględnienia działania temperatury środowiska.
panele podłogowe

Autor: Classen-Pol

Z wyjątkiem badań mechanicznych znaczne rozpowszechnienie znalazły także próby technologiczne, objawiające w jakim stopniu przydaje się dany materiał do wyznaczonego procesu technologicznego.
badania wytrzymałościowe

Autor: jolien_vallins
Źródło: http://www.flickr.com/photos/jolienvallins/3530969861/
Proces analizy stanu odkształceń i naprężeń fragmentu konstrukcyjnego potrzebuje zgodnego opisu zarówno własności mechanicznych materiału jak i kształtu fragmentu.

W celu wskazania cech technologicznych metali i ich stopów zadowala na ogół wyznaczenie trzech podstawowych cech, skrawalność, ścieralność, lejność, czasami również spawalność i kowalność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*