Jak definiować kruszywa oraz jakie najbardziej korzystnie wykorzystywać? Jak są wytwarzane?

Kruszywo jest specjalnym materiałem sypkim, używany jest w budownictwie do wyprodukowania betonów oraz zapraw, ale i tworzenia elementów ściennych i stropowych, jak i podsypki wyrównujące i izolacyjne.
Ze względu na pochodzenie kruszywa można podzielić na mineralne i sztuczne.

Pierwsze z nich otrzymujemy z występujących w przyrodzie skał. Poddane są one co najwyżej obróbce mechanicznej. Sztuczne zaś otrzymujemy z surowców mineralnych, ale mogą być również organiczne.
Są uzyskiwane również z odpadów przemysłowych, jakie poddane są obróbce termicznej i mechanicznej. sprzedaż kruszyw jednego, ale i drugiego rodzaju jest dziś bardzo popularna. Niezbędnym warunkiem składowania tego typu kruszyw jest ubezpieczenie ich przed różnorakimi zanieczyszczeniami, przykładowo gliną i gruzem.
sprzedaż kruszyw

Autor: Xella Polska Sp. z o.o.
Źródło: Xella Polska Sp. z o.o.
Istotne jest także skrupulatne rozdzielenie frakcji na składowisku, a jednocześnie uniknięcie groźbie zawilgocenia opadami atmosferycznymi. Wilgotność kruszywa (poznaj więcej) ma dosyć duży wpływ na proces dozowania wody do betonowej mieszanki. O jakości tego typu kruszywa, zwłaszcza tego do przygotowania betonu a także zaprawy, będzie decydował także stopień jego zanieczyszczenia organicznym materiałem (zobacz ściernica diamentowa), jak korzenie, resztki roślinne czy ziemia. Tego typu zanieczyszczenie mogą również wywoływać małe cząsteczki mineralne pod postacią pyłów oraz bryłek gliny.
Do wykonania takich mieszanek więc warto używać jedynie kruszyw płukanych w sposób naturalny.

Dzięki temu mamy gwarancje, iż Produkty będą najlepszej jakości. Różnorodne produkty nawet takie jak wapno nawozowe, jakie będą charakteryzowały się najwyższa jakością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*